DOCU film van de WIN FOR LIFE radiospot

De docufilm over de radiospot WIN FOR LIFE kan je bekijken op de website www.overwinstotteren.be

Aan deze film werd veel zorg besteed om stotteren op een positieve manier in de media te brengen.

De hoop die ermee gepaard gaat is een feit.

Langs deze weg wensen we nog eens alle leden van vzw Best te bedanken die hiervoor tekenden.

Stijn, Karolien, Chloé, Sven, Claude, Bart, Henk, Philippe, Koen, Simon en Jordy, jullie zijn voorbeelden voor de mens die stottert.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 realisatie KMOwebdiensten.be