KOPPEN slaat nagels mis…

KOPPEN SLAAT NAGELS MIS…

 

De reportage gisterenavond op Koppen sloeg duidelijk enkele belangrijke nagels mis over stotteren. De eerste nagel die met veel verve kromgeslagen werd was toen programmamaker Michael Dilissen nogal kort door de bocht ging door te stellen dat gedragstherapie de enige juist werkende therapie is om stotteren aan te pakken. Een misvatting van jewelste. Naast gedragstherapie bestaan er ook therapieën waarbij de stotterende mens WEL geholpen kan worden en vlot kan leren spreken. Het is soms juist deze éénzijdige gedragstherapie die mensen soms niet verder helpt. Hier is de “stotterlogopedie” in Vlaanderen al jaren ziek in hetzelfde bedje. Meer dan 95% van de therapeuten doen alleen maar gedragstherapie… zonder specifiek neurologisch te werken.

Vzw Belangengroep stotterende mensen laat al 20 jaar een andere klok luiden. Wij roepen al jaren dat een combinatie van professionele hulp (bestaande uit neurologische fluency shaping technieken en gedragstherapie) en zelfhulp opmerkelijke resultaten laat boeken bij de stotterende medemens. Ondergetekende en Joyce Neyt laten zelfs zien dat je logopedist(e) en stottertherapeut(e) kan worden maar ook piloot, verkeersleider, huisarts, politieagent, advocaat, rechter, verkoper kortom elk beroep is haalbaar voor de stotterende mens mits er ook aan het stotteren gewerkt wordt.

De reportagemaker projecteerde misschien jammer genoeg zijn logopedieverhaal op de kijker en doet zo terug afbreuk aan deze gecombineerde therapiestroming dat zeer evidence based blijkt te werken.

Een tweede nagel die krom werd geslagen was het voortdurend spreken over “De Stotteraar” in plaats van “stotterende mens”. Nochtans hadden we hierop gehamerd tijdens een gesprek met de programmamaker. Sinds 2001 heeft de Internationale Stuttering Association het woord “Person Who Stutters” in het leven geroepen tijdens het Wereldcongres te Gent. Meer dan 100 landen waren het hierover akkoord. Jammer dat in deze reportage de mens die stottert herleid wordt tot een label. We spreken toch ook niet over de autist, de Touretter, de mongool of de rolstoelgebruiker nietwaar?

Toch bedankt om aandacht te besteden aan deze stiefmoederlijk behandelde problematiek.

 

Gert Reunes

Stottertherapeut/ervaringsdeskundige

Voorzitter vzw Belgische Belangengroep stotterende mens.

Comments ( 1 )
  1. Johannes

    Ik heb de reportage ook gezien, en ik fronste inderdaad ook de wenkbrauwen toen ik dat stuk hoorde ivm de gedragstherapie. Jammer dat ze niet meer research deden voor de reportage.
    Wat mij betreft was ook de uitspraak omtrent het niet aanvullen van een stotteraar fout en enkel gebaseerd op de ervaring van de perso(o)n(en) die ze interviewden. Beter is om de stotteraar te vragen of hij/zij aangevuld wenst te worden. Zelf vond ik dat zeker niet erg, integendeel. Als ik 10 seconden vast hing op een woord was ik vroeger opgelucht toen iemand het in mijn plaats zei. Maar dat is van mens tot mens verschillend en waarschijnlijk ook van leeftijd tot leeftijd.

    Één opmerking echter Gert: waarom zou ‘stotteraar’ niet gebruikt mogen worden? Ik zie daar het probleem niet van in? ‘Een persoon die fietst’ is toch ook een fietser?

    En ps, om aan te tonen dat je wel degelijk quasi-vloeiend kan leren praten als stotteraar (ja, ik blijf volharden ;)): http://www.jachttv.com/video/hvv-tv-57-hvv-kenniscentrum-de-kijker (ik zit aan het einde van de reportage)

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 realisatie KMOwebdiensten.be