Logopedisten vereniging en mutualiteiten gevaarlijk in de clinch…

De beroepsvereniging van de logopedisten (V.V.L) komt niet overéén met de mutualiteiten en omgekeerd voor een nieuwe conventieoveréénkomst. Wij van vzw BeSt maken ons ongerust en vinden het jammer dat beide partijen de cliënt gijzelen in dit debat, laat staan ons een forum te geven tijdens deze gesprekken of ons juist te informeren wat er nu eigenlijk aan de hand is…

“De cliënt staat centraal” zeggen ze met veel verve … Onze indruk is dat er weinig waarheid zit in deze bewering. Noch de VVL noch de mutualiteiten houden een serieuze denkoefening wat de toekomst zal brengen voor de mens die hulp nodig heeft en wat hiervoor nodig is.

Wij als stottervereniging zagen met lede ogen een besparingsmaatregel van Minister Demotte in 2005 van maar liefst 66% therapie-uren voor stotteren ook al was stotteren maar 2% van het totale logopediebudget. M.a.w. stotterende mensen moeten het nu maar doen met 96 therapie uren over een tijdsduur van maximum twee jaar… Vroeger beschikten de logopedisten over 260 uren therapie voor stotteren. Dankzij deze uren konden mensen opnieuw leren spreken en kon hun leven een positieve kant opgaan.

Sinds 2005 zien wij vaak dat deze 96 uren voor sommige mensen niet voldoende zijn. Een container van 260 uren lijkt ons zelfs niet veel maar zou het mogelijk maken vele mensen te kunnen helpen.

Ook het vasthouden aan het feit dat je deze uren in twee jaar moet opnemen strookt niet met de stoornis stotteren waar hervallen vaak voorkomt. Vzw Best, en nu ook de VVL, zijn hier al jaren in de woestijn aan het roepen. Een tweede of zelfs een derde kans bieden aan mensen die stotteren is hier zeker op zijn plaats omdat stotteren vaak… wel kan overwonnen worden door een juiste therapie, een juist moment met de juiste klik tussen logopedist(e) en cliënt.

Wij begrijpen dat het loon van een logopediste in vergelijking met Nederland beter kan. We zijn dan ook niet tegen een loonsverhoging maar vragen ook de VVL een realistische blik te werpen op de tijd waarin we leven. Het is een tijd van besparingen… of men dat nu leuk vindt of niet. In zo een tijd kan men onmogelijk aan de onderhandelingstafel zitten met een eis dat een studie wijst op een rechtvaardig loon van 28 euro per half uur M.a.w. 56 €/uur. Ook al zou dit berekend zijn door een onafhankelijk studiebureau… een opslag vragen van 27% is absurd. Tijdens een onderzoek dat vzw BeSt hield vond ongeveer 1 op 2 logopedisten deze loonsverhoging ook absurd! Er zijn betere eisen te stellen dan deze klonk het vaak aan onze telefoon.

Daarom vragen we aan de VVL en de mutualiteiten om eens deftig aan tafel te zitten met als centrale gast …. de patiënt/cliënt. Door nu aan elkaar de zwarte piet door te schuiven wordt de cliënt/patiënt de dupe. Hij zal misschien nu minder therapieuren krijgen of meer moeten betalen…

België mag fier zijn op zijn zorgverlening en dan ook zeker op de talrijke logopedisten die van ‘s morgens tot ‘s avonds in de weer zijn met patiënten/cliënten. Hun expertise om mensen verder te helpen dient zeker gewaardeerd te worden. Het zou mooi zijn dat men elkaar vindt ten behoeve van de mens die het nodig heeft.

Onderhandelen is best een WIN/WIN scenario… maar mag de cliënt/patiënt ook eens winnen? Nu nog de juiste mensen vinden die empathie hebben bij het onderhandelen en alles komt goed voor deze hulpbehoevende Mensen.

 

 

Gert Reunes

voorzitter vzw BeSt

 

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 realisatie KMOwebdiensten.be