Logopedistenvereniging VVL tekent conventie met overheid:

 

Het voorstel van de nieuwe conventie R/2016-2017 van het RIZIV werd naar alle logopedisten opgestuurd. Deze tekst bevat de bepalingen van de nieuwe overeenkomst die begin maart door de onderhandelingspartners op het RIZIV werd ondertekend.

Uit de nieuwsbrief van de VVL leiden we af dat wat men onderhandelde weinig of niet heeft gekregen maar dat de patiënten heel wat hebben moeten inleveren.

Citaat:

“Uiteraard hadden we nog meer willen bereiken maar na lange en moeizame onderhandelingen bleek dat er op dit moment niet méér haalbaar was.” 

M.a.w. :Lees: De groteske opslag werd niet verkregen (schamele +/- 60 eurocent netto per uur) hiervoor heeft de cliënt zwaar moeten inboeten op uren logopedie. Bijna 33% van de uren werden ons voor deze opslag afgepakt.

Citaat uit nieuwsbrief:

Welke elementen uit de conventie zijn wel verworven én gaan onmiddellijk in?
• De invoering van een sociaal statuut (vanaf 1 januari 2016 !)

Welke elementen uit de conventie zijn verworven, maar gaan pas later dit jaar in ?
• Een beperkte aanpassing van een aantal stoorniscontainers.

(Noot van vzw BeSt: de woorden beperkte aanpassing zijn een kaakslag voor elke patiënt die stottert. Uit wat we van de VVL zelf weten is dat logopedist/stottertherapeut Ronny Boey de onderhandelingen mede voerde en zijn expertise (voor de stottercontainer) ten dienste stelde. Het terugschroeven van de uren voor stotteren vond hij normaal…

Citaat uit nieuwsbrief: 
• Een honorariumverhoging van € 0,65 voor de zittingen logopedie van 30’ en € 1,28 voor de sessies van 1 uur. 
• De erkenning van ouderbegeleiding als terugbetaalbare prestatie.

Noot van vzw Best: Ouderbegeleiding voor stotteren doet men best tijdens de therapiesessies van het kind en niet daarbuiten… Deze prestaties zitten in de therapiesessies zelf…
• De mogelijkheid om herval van stoornissen op te vangen.

Wij hopen dat bovenstaande zin ook slaat op mensen die stotteren. Wat die mogelijkheid is om herval van stoornissen op te vangen is ons nog onduidelijk.

Welke timing wordt er gehanteerd ?
Over de concrete uitwerking van zowel de ouderbegeleiding als het opvangen van herval moet binnen de Conventiecommissie Logo-Mut een akkoord zijn tegen uiterlijk 23/6/2016. Deze hervorming dient dan samen met de de nieuwe containers opgenomen te worden in een KB. Pas bij het in werking treden van dat KB en het KB dat het fixeren van het remgeld regelt wordt de honorariumverhoging definitief van kracht. De nieuwe containers zullen dan enkel van toepassing zijn op de nieuwe aanvragen (niet op de verlengingen) die vanaf de datum van de inwerkingtreding van het KB worden ingediend.

Vzw BeSt betreurt dat zij als expert-vereniging niet werd gecontacteerd maar dat er hier terug een persoonlijke oorlog uitgevoerd werd t.a.v. onze voorzitter Gert Reunes wordt hiermee terug bevestigd. Dhr Boey kan het nog steeds niet verkroppen dat onze voorzitter logopedist werd en een gans zelfhulp netwerk heeft opgebouwd. Ook dat onze voorzitter sinds 2012 opleidingen geeft voor logopedistes tot stottertherapeute is als een doorn in het oog van Dhr Boey omdat Gert Reunes hiermee in het vaarwater kwam van deze zielige man.

Het bestuur.

 

 

 

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 realisatie KMOwebdiensten.be