Nog steeds geen nieuws over conventie overéénkomst logopedie

Deze week kwam onverwacht het nieuws dat de VVL (Vlaamse Vereniging Logopedisten) de conventie ondertekend heeft. Wat er zoal beslist is werd in een vage nota doorgestuurd naar de logopedisten. Wij wachten op de nieuwsbrief van de VVL om te lezen welke stoornissen minder therapie-uren krijgen.

Lees hieronder de vage nota:

VVL EN UPLF TEKENEN ALSNOG NIEUWE CONVENTIE

Na bijzonder moeizame onderhandelingen hebben de VVL en de UPLF vandaag op het RIZIV toch nog een nieuwe overeenkomst getekend. Het was de laatste dag waarop een conventie kon getekend worden vooraleer er een zou worden opgelegd door de minister.

Wat zijn nu de hoofdkenmerken van deze conventie?

– de invoering van een sociaal statuut vanaf 2016
– een beperkte aanpassing van de meeste stoorniscontainers
– een honorariumverhoging van € 0,65 voor de zittingen logopedie van 30’ en € 1,28 voor de sessies van 1 uur, behalve deze gepresteerd in de schoolsetting
– de invoering van LIS (Locked-in syndroom) in de nomenclatuur
– de erkenning van ouderbegeleiding als terugbetaalbare prestatie
– de mogelijkheid wordt voorzien om herval van stoornissen op te vangen
– budgetoverschrijdingen die het gevolg zijn van o.a. de reconversie van de CAR, de invoering van het M-decreet, de effecten van veroudering, de toename van de bevolking, de toename van het aantal pas afgestudeerde logopedisten, enz. kunnen geen aanleiding geven tot correctiemaatregelen

De combinatie tussen enerzijds de invoering van het sociaal statuut en anderzijds de honorariumverhoging geeft het effect dat de verhoging van inkomsten kan variëren van een extra €150 per maand voor een halftime praktijk tot meer dan € 300 per maand voor een fulltime praktijk.

Heel wat van bovenvermelde elementen gaan niet onmiddellijk in voege. De wijzigingen aan de nomenclatuur vereisen de publicatie van een Koninklijk Besluit in het Staatsblad.

We zullen u later deze week nog in detail op de hoogte brengen van alle aspecten van deze nieuwe conventie.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 realisatie KMOwebdiensten.be