Open brief aan logopedistes:

gert_reunesBeste logopediste,

Omdat stottertherapeutes voornamelijk vrouwen zijn, richt ik mij hier tot de therapeute.

In juni 2013, tijdens het wereldcongres voor stotterende mensen in Lunteren, Nederland, sprak ik met David Allen Shapiro. Hij was toen voorzitter van de International Fluency Association, de wereldvereniging van stottertherapeutes, en ook ervaringsdeskundige. Zijn boek ‘Stuttering Intervention’ zou bij iedere stottertherapeute op de boekenplank mogen staan. Deze open brief is gebaseerd op ons gesprek.

Er zijn al heel wat boeken geschreven over stotteren maar weinig of geen over de therapeute. Wie is zij? Welke karaktertrekken heeft zij? Welke kwaliteiten? Kent ze succes en vooral: hoe gaat zij om met de mens die stottert?

Als ervaringsdeskundige en stottertherapeut heb ik zowel voor als achter de behandelingstafel gezeten. Ik heb tal van alternatieve therapieën leren kennen en ook hun therapeutes. De stottertherapeutes in België en Nederland zijn geschoolde logopedistes. Nog steeds kan en mag een logopediste zonder bijscholing zich stottertherapeute noemen en ook de mens die stottert behandelen. Dat is een belangrijk gegeven want hierdoor komt de bijzondere kwaliteit van effectieve stotter-therapeutes in het gedrang.

Jammer genoeg hebben de meeste logopedistes geen praktische ervaring met stotterende mensen, ze hebben tijdens hun opleiding geen op stotteren gespecialiseerde stages gedaan en kennen het fenomeen enkel uit schriftelijke cursussen of van video-opnames.

Dit in schril contrast met de belangrijkste variabele bij een succesvolle stottertherapie: de therapeute. De stottertherapeute en niet de methode is de belangrijkste component van de therapie. Zo zien we vaak in Nederland allerhande alternatieve therapieën ontstaan dankzij een goeroe of een markante persoonlijkheid.

De therapeute is de katalysator van de methode. In de film The King’s Speech b.v. is duidelijk te zien hoe het de therapeut is, Lionel Logue, die de koning ervan kan overtuigen te werken aan zijn spreken. De therapeut is het betrouwbare gegeven. Dat de therapie kan verlopen met vallen en opstaan is in de film ook goed aangetoond en is een gegeven dat men niet uit het oog mag verliezen.

In ons nieuw boek KOMEN SPREKEN zal je vaker lezen dat iedere mens die stottert uniek is en dus een behandeling op maat nodig heeft. Dit vraagt een goed inzicht in wie je cliënt is, hoe hij omgaat met het stotteren, wat de secundaire kenmerken van zijn stotteren zijn en dergelijke meer. Maar maatwerk vraagt ook een goede kennis van jezelf als therapeute. Wat denk jij over stotteren? Over de mens die stottert? Wat heb jij gezien tijdens de lessen logopedie? Heb je daaromtrent nog vragen en waar vind je de antwoorden?

Blijf steeds kritisch: naast je bagage uit je opleiding moet er plaats zijn voor een gedegen en wetenschappelijk onderbouwde mening met kennis uit praktische ervaring (die je zelf zal ontwikkelen). Dankzij je empathie zal je in de eerste plaats een warm contact leggen met de mens die stottert zodat deze zich in de therapiesessies vol vertrouwen kan geven. Jouw kennis over stotteren zal zo gefundeerd zijn dat je met de cliënt op zoek kunt gaan naar een gepersonaliseerde, ideale aanpak voor zijn stotteren. Je kunt een behandelingsplan opstellen en indien nodig aanpassen, waardoor de mens die stottert zijn vragen om geholpen te worden  rationeel worden aangepakt. Om te kunnen starten als stottertheapeute is een bijkomende opleiding voor stottertherapeute vereist.

Als goede stottertherapeute doe je er alles aan om de mens die stottert situaties aan te bieden waardoor hij kan groeien als mens. Daar hoort ook zelfhulp bij.

Je moet in staat zijn om met progressie en af en toe ook met regressie de juiste stappen te zetten op het juiste moment.  Als je de cliënt te snel wilt laten groeien zal hij gedemotiveerd reageren en in het slechtste geval zelfs afhaken om verder therapie te volgen.

Maar vooral ben jij een persoon die concrete hoop kan wekken in de mens die stottert omdat die hoop door de jaren heen vaak teniet werd gedaan, door negatieve stotterervaringen, maar ook door negatieve ervaringen in de therapie en met therapeutes die niet voldeden aan de eisen waaraan een goede therapeute moet voldoen.

Een goede stottertherapeute zal aanvoelen welke therapeutische aanpak nodig is en daarop steunend de doelen bepalen waarnaar ze haar cliënt zal doen uitkijken.

Welke doelen zijn haalbaar? Welke subdoelen van communicatieve vaardigheden kunnen bereikt worden? Dit zijn zaken die je niet kunt leren uit een boek of een cursus. Je leert ze wél door met stotterende mensen om te gaan en door met hen te werken op een regelmatige basis.

Vzw BeSt geeft de therapeutes de kans om mensen die stotteren live te ontmoeten.

Onze oproep is klaar en duidelijk. Wil je een gerespecteerde stottertherapeute worden dan voldoet het niet om je kennis te hebben bijgeschaafd maar zal vooral de praktische kant het verschil maken. Behandel daarom niet één of twee personen die stotteren naast mensen met andere stoornissen zoals Parkinson, afasie, leerstoornissen of ADHD, maar maak er jouw specialiteit van. M.a.w. behandel alleen maar mensen die stotteren. Hoe meer stotterende mensen bij jou over de vloer komen hoe groter je expertise zal worden in de complexe problematiek van stotteren.

Vriendelijke groet,

Gert Reunes

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 realisatie KMOwebdiensten.be