Rilatinegebruik blijft stijgen

(BRON WEBSITE PARTENA ZIEKENFONDS)

DE LAATSTE 5 JAAR ZIJN DE UITGAVEN VOOR DE TERUGBETALING VAN RILATINE, EEN GENEESMIDDEL OM ADHD TE BEHANDELEN, GESTEGEN VAN 1,3 TOT 5 MILJOEN EURO. VORIG JAAR WAS ER ZELFS EEN UITGAVENSTIJGING VAN 800.000. DAT BLIJKT UIT CIJFERS VAN HET RIZIV.

Opmerkelijke stijging

Rilatine is het enige medicijn tegen ADHD dat in België wordt terugbetaald. Het geneesmiddel wordt terugbetaald sinds 2004 en sindsdien zijn de uitgaven opmerkelijk gestegen. Het gaat om een gemiddelde jaarlijkse toename van 22 %. Een betere opleiding en sensibilisering van gezondheidswerkers over het middel zijn dan ook aan de orde.

Vooral in Vlaanderen

Acht op de tien dosissen Rilatine in België gaan over de toonbank in Vlaanderen. Gaat het om een onrustwekkende evolutie? Niet noodzakelijk, aangezien 2 op de 3 kinderen en jongeren met een ADHD wel degelijk baat hebben bij Rilatine. Toch is een onderzoek door de overheid aanbevolen.

Hieronder de mening van vzw Best:

Mensen die stotteren en een echte diagnose hebben van ADHD gebruiken soms Rilatine. Uit onze ervaring blijkt dat mensen die Rilatine gebruiken met meer aandacht hun therapie kunnen afwerken. Toch moeten we kritisch zijn en ons afvragen of deze medicatie niet al te vlot wordt voorgeschreven door de artsen…? Ook moeten we ons afvragen of wij met deze ‘doping’ (Rilatine is een amfetamine) de juiste weg aan het inslaan zijn… Er zijn ook veel tegenstanders van dit product want het blijft altijd medicatie geven…

Moet ons kind mee kunnen ten koste van alles…?

Ook weten we nog steeds niet wat Rilatine op lange termijn betekent voor een kind…

Voorzichtigheid met dit product is zeker aan te raden.

Rilatine kan in ons geval alleen in uitzonderlijke gevallen voorgeschreven worden.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 realisatie KMOwebdiensten.be