Stotteren

Op deze pagina zal in een notendop het fenomeen stotteren worden belicht.

Definitie (?)

Volgens de Van Dale is stotteren (stotterde, gestotterd)het gebrekkig spreken door het herhalen van klanken. In de literatuur zijn er echter nog vele andere definities voor stotteren, maar geen enkele voldoet en/of is volledig. Het exact definiëren van stotteren is net zo moeilijk als er een oorzaak voor vinden, des te meer omdat stotteren een dynamisch en complex probleem is en geen twee stotterende mensen dezelfde zijn.  We kunnen enkel een zo goed mogelijke omschrijving geven van het fenomeen. Daarbij moet echter eerst een onderscheid gemaakt worden tussen diverse types van stotteren.

Types van stotteren

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen primair en secundair stotteren.

Primair stotteren

Primair stotteren hangt samen met een spreekvloeiendheidsstoornis en is zoals het woord het zegt: beginnend stotteren. Dit kan zijn in de vorm van woordjes herhalen, blijven hangen op een klinker of een medeklinker, etc. Primair stotteren ontstaat tussen het tweede en het vijfde levensjaar en zou volgens de laatste berichten uit verschillende onderzoeken verband houden met een aangeboren synchronisatiestoornis in de hersenen. Tevens is stotteren genetisch bepaald.

Secundair stotteren

Secundair stotteren is het door een stotterend persoon aangeleerd gedrag dat zeer complex in elkaar zit en verschilt van persoon tot persoon. Secundair stotteren ontstaat wanneer het kind zich bewust wordt van zijn/haar primair stotteren en als reactie voor dit probleem op de vlucht gaat en/of er krampachtig tegen vecht. Enkele voorbeelden hiervan zijn

 • zich isoleren
 • synoniemen gebruiken voor bepaalde woorden
 • andere (al dan niet logisch samenhangende) zinsconstructies bouwen
 • bepaalde situaties uit de weg gaan (bv. een bepaald gerecht bestellen op restaurant, telefoneren, presentaties houden, vergaderingen leiden, …)

Randproblemen

Stotteren is dus meer is dan een spreekvloeiendheidsstoornis alleen. De aard en graad van secundair stottergedrag verschillen van persoon tot persoon. Er is zelfs een kleine categorie van stotterende mensen die bv. nauwelijks of geen vluchtgedrag vertoont. Slechts een aantal sterke persoonlijkheden kunnen jeugdtrauma’s opgelopen door stotteren verwerken en hun stotteren relativeren. Op latere leeftijd gaan zij vaak ook steeds vloeiender spreken.

Voor andere personen beïnvloedt het stotteren het gehele gedrag en kan de persoonlijkheid drastisch veranderen naargelang de situatie, wat voor de stotterende persoon minstens even lastig is als voor de mensen uit zijn omgeving. Een aantal mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn:

 • vertonen van vlucht-, vermijdings- en isolatiegedrag
 • blijven zitten of het niet afmaken van de studies
 • werken onder het behaalde diploma
 • sociaal minder vaardig zijn
 • ervaring van minderwaardigheid
 • last hebben van zenuwtics, hoofdpijn, nervositeit, prikkelbaar zijn, geen levenslust hebben
 • heil zoeken in extreem gedrag zoals drugs, drank, gevaarlijke sporten etc.
 • zich niet gewaardeerd voelen
 • het leven niet aankunnen

Toch zijn stotterende mensen niet per definitie ongelukkig en/of continu in gevecht met het stotteren. Er zijn zelfs veel stotterende mensen die wèl kunnen functioneren, getrouwd zijn, een leuke job uitoefenen waarin ze succesvol zijn, een grote vriendenkring opgebouwd hebben en in vele spreeksituaties nagenoeg vloeiend zijn. Dit neemt echter niet weg dat in sommige situaties ook zij het heel lastig kunnen hebben en hinder ondervinden van hun wisselend spreek/stottergedrag.

Ermee omgaan

Stottertherapie

De stotterende persoon kan stottertherapie volgen om te werken aan de motorische en/of depsychologische kant van het spreken.

Deze psychologische kant van stotterende mensen is wellicht de meest onderschatte en daarom moeilijk om te veranderen naar een positief gedrag. Zichzelf aanvaarden, positief tegenover het leven en zichzelf aankijken of kortom écht positief leven is een moeilijke opgave, maar zeker niet onmogelijk!

Ieder stotterend mens wordt aangeraden om zich te wenden tot een therapeut die hem/haarpersoonlijk benadert, en zal zelf keihard moeten werken aan zijn/haar spreken om vooruitgang te boeken. Groepstherapie als ondersteuning is zeer nuttig, maar mag nooit de individuele therapie vervangen. Stotteren is een dynamische handicap m.a.w. men kan deze handicap overwinnen door een gezonde wil, rationeel denken, goede coaching, een op maat gemaakt behandelingsplan en verrijkende contacten met lotgenoten. Onze boodschap luidt dus als volgt: wie motivatie, inzet, volharding en doorzettingsvermogen heeft en klaar is om therapie te volgen, zal erin slagen om een gelukkiger en socialer leven te leiden dan ooit tevoren!

Door om te gaan met lotgenoten en te praten over persoonlijke ervaringen met stotteren, zullen stotterende mensen voor elkaar een voorbeeld en een inspiratiebron zijn! Hierin heeft de vzw reeds 15 jaar ervaring samen met de groepspraktijk van Gert Reunes.

Stottertherapeuten die meer over deze aanpak te weten willen komen, kunnen ons gerust contacteren en een zelfhulpweekend mee komen volgen.

Openheid

Openheid is eveneens zeer belangrijk. Over stotteren moet gepraat worden, zowel thuis, op school of op het werk. Het grootste probleem met stotteren is dat het zo’n taboe is waar veel onwetendheid over bestaat. De luisteraar durft het onderwerp niet aan te raken, omdat hij denkt dat de stotterende persoon en/of de ouders dat vervelend zouden vinden. Zij denken op hun beurt dat de luisteraar niet geïnteresseerd is en beginnen er daardoor ook niet zelf over.

Openheid over het stotteren kan veel vervelende gevoelens, gedachten of situaties voorkomen zowel bij de stotterende persoon als de mensen uit zijn omgeving (ouders, collega’s, familieleden,etc.). Het bespreekbaar maken van stotteren zal begrip en respect teweegbrengen en beide partijen ten goede komen!

Meer lezen

Met enkel deze tekst is uiteraard nog lang niet alles gezegd. Voor meer gedetailleerde informatie omtrent stotteren en stottertherapie verwijzen we u naar het gratis digitale boek op deze website Als Spreken Moeilijk Is van Gert Reunes en Philip Vuylsteke en naar de externe links in de Links-sectie.

Voor ouders en leerkrachten zijn er op deze website een aantal tips opgelijst i.v.m. het omgaan met het stotteren van hun kind/leerling.

© 2015 realisatie KMOwebdiensten.be