Therapie

De BLS-therapie (BLS staat voor Bewust Leren Spreken) werd ontwikkeld door Gert Reunes die zelf meer dan 30 jaar stotterde en wordt onderwezen in zijn groepspraktijk BVBA Algemene Aanpak Stotteren (AAS) te Gent. Na jarenlang zelf te hebben gestotterd en talrijke goede en slechte therapieën te hebben gevolgd, heeft hij met behulp van zijn ervaringen, gedrevenheid en enthousiasme deze stottertherapie ontwikkeld. De therapie combineert zijn eigen ervaringen en die van honderden lotgenoten met een mix van alle goede elementen uit verschillende andere therapieën.

Het uitgangspunt is dat de oorzaak van stotteren ligt in een timings-coördinatiestoornis in de hersenen waardoor spreken, een ingewikkeld systeem dat moet worden aangestuurd door honderden spiertjes, niet vloeiend verloopt.  Tijdens de therapie wordt een spreektechniek aangeleerd waarbij men bewuster luistert naar de uitgesproken klanken en men zich verder concentreert op een gevariëerde intonatie en spreeksnelheid om tot vloeiende spraak te komen. Met andere woorden: men leert de mens terug vlot spreken. Door deze spreektechniek veelvuldig te oefenen in makkelijke en moeilijkere spreeksituaties zullen het controlegevoel en de hersencoördinatie van de spreker stap voor stap verbeteren en het vertrouwen groeien, zodat hij/zij stottervrij en steeds vlotter en natuurlijker zal leren spreken. Deze therapie behoort tot de stroming van de Fluency Shaping Therapieën en iswetenschappelijk onderbouwd.

De opbouw van de therapie wordt op maat gemaakt met behulp van een behandelingsplan die op het lijf geschreven is van de stotterende persoon. Naast de individuele therapie (1 op 1) kan men ook bijkomende ondersteuning vinden bij de vzw BeSt die spreekavonden, spreekweekends, citytrips, infoavonden etc. organiseert, niet enkel in functie van de vooruitgang van de stotterende mens maar ook omdat er veel plezier gemaakt wordt! Op deze activiteiten zijn telkens professionele therapeuten aanwezig die gratis (!) en met vol engagement meewerken. Tijdens deze activiteiten kan eveneens de BLS-methode toegepast, waarbij alle deelnemers (door elkaar) worden gemotiveerd en aangemoedigd om gecontroleerd te spreken en uitdagingen aan te gaan.

Ook leden met andere spreektechnieken kunnen hier hun spreektechniek inoefenen.

Stottervrij leren spreken is mogelijk en kan door therapie bewerkstelligd worden!

Wenst u meer info over stotteren en de verschillende soorten therapieën? Maak dan gerust een afspraak en informeer je over hoe zelfhulp en BLS hand in hand gaan. Zie Contact.

© 2015 realisatie KMOwebdiensten.be