BLS therapie

De BLS-therapie (BLS staat voor Bewust Leren Spreken) werd ontwikkeld door Gert Reunes die zelf meer dan 30 jaar stotterde en wordt onderwezen in zijn groepspraktijk BVBA Algemene Aanpak Stotteren (AAS) te Gent. Na jarenlang zelf te hebben gestotterd en talrijke goede en slechte therapieën te hebben gevolgd, heeft hij met behulp van zijn ervaringen, gedrevenheid en enthousiasme deze stottertherapie ontwikkeld. De therapie combineert zijn eigen ervaringen en die van honderden lotgenoten met een mix van alle goede elementen uit verschillende andere therapieën.

Het uitgangspunt is dat de oorzaak van stotteren ligt in een “coördinatie-timings-stoornis” in de hersenen waardoor spreken, een ingewikkeld systeem dat moet worden aangestuurd door honderden spiertjes, niet vloeiend verloopt.  Tijdens de therapie wordt een spreektechniek aangeleerd waarbijbewust moet worden geluisterd naar de uitgesproken klanken en geconcentreerd op intonatie en spreeksnelheid om tot vloeiende spraak te komen. Met andere woorden: men leert de mens terug vlot spreken. Door deze spreektechniek veelvuldig te oefenen in makkelijke en moeilijkere spreeksituaties zullen het controlegevoel en de hersencoördinatie van de spreker stap voor stap verbeteren en het vertrouwen groeien, zodat hij/zij stottervrij en steeds vlotter en natuurlijker zal leren spreken. Deze therapie is een combinatie van Fluency Shaping & Stuttering modification Therapieën en is wetenschappelijk onderbouwd.

De opbouw van de therapie wordt op maat gemaakt met behulp van een behandelingsplan die op maat gemaakt wordt van de stotterende persoon. Naast de individuele therapie (1 op 1) kan men ook bijkomende ondersteuning vinden bij de vzw BeSt die spreekavonden, spreekweekends, citytrips, infoavonden etc. organiseert. Met deze ondersteuning worden de sociale vaardigheden nog extra geoefend. Op deze activiteiten zijn telkens professionele therapeuten aanwezig die gratis (!) en met vol engagement meewerken. Tijdens deze activiteiten kan men zijn spreektechnieken verder vervolmaken, waarbij alle deelnemers worden gemotiveerd en aangemoedigd om de therapie succesvol te beëindigen.

“Stottervrij leren spreken” en “vrij zijn van je stotterprobleem” zijn mogelijk en kan door deze therapie bewerkstelligd worden!

Wilt u meer weten over deze vernieuwende aanpak om het stotteren tegen te gaan? Maak dan een afspraak voor verdere informatie. Zie Contact.

© 2015 realisatie KMOwebdiensten.be