Tijd voor verandering?

Het artikel over het beleid van Maggie De Block in de Standaard laat uitschijnen dat er een nieuwe wind waait in de zorgsector. We kunnen dat alleen maar toejuichen. Voor het eerst hebben we een minister die de kaart van de patiënten trekt. Jarenlang had de patiënt geen stem in het beleid en werd er boven zijn hoofd beslist. Door de komst van meer en meer zelfhulpverenigingen en het mondiger worden van diezelfde patiënt krijgen we misschien nu de kans om met de professionelen en mutualiteiten samen een nieuw eerlijk en betaalbaar beleid uit te stippelen. Het zijn de ervaringsdeskundigen die het verschil kunnen maken om het beleid daar bij te sturen waar het nu soms fout loopt.

 

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 realisatie KMOwebdiensten.be