Vereniging van logopedisten berooft patiënten voor 50 eurocent opslag!!!

De Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL) heeft alsnog een akkoord getekend met het RIZIV en mutualiteiten. Voor 50 eurocent opslag per uur zullen patiënten minder uren krijgen toebedeeld…

Voorzitter van vzw BeSt en logopedist Gert Reunes is niet te spreken over deze koehandel.

Gert Reunes: Men heeft tijdens de onderhandelingen de uren van de patiënt gebruikt om 50 cent per uur meer opslag te geven… Ik ben furieus over deze gang van zaken. De patiënt van een bepaalde stoornis zal moeten inleveren op het aantal uren therapie die hij nu nog maar krijgt. In 2005 heeft bijvoorbeeld de stoornis stotteren 66% van de uren moeten inleveren ook al verbruikt deze stoornis slechts 2% van het totale logopediebudget.

 

Volgens een studie van vzw BeSt zouden er maar liefst 50% van de logopedistes hier niet akkoord mee gegaan zijn.

Gert Reunes: Uit een rondvraag bij 500 logo’s bleek 1 op de 2 logopedistes de piste van opslag in ruil voor minder therapie-uren NIET te aanvaarden. Toch heeft men dit doorgedrukt… onbegrijpelijk. Ik denk dat er duidelijk iets fout zit in het bestuur van de VVL. Het is tijd voor vernieuwing en nieuwe mensen die het echt menen met de patiënten en hun logopedistes. Ik wil alvast mijn kandidatuur stellen want nu is het bestuur te vergelijken met de Dalton Brothers. Ik wil alvast dat Ronny Boey zijn ontslag geeft… want wat die man voor de patiënt betekent… heeft geen naam.

 

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 realisatie KMOwebdiensten.be