Voorstelling

Vzw BeSt werd officieel boven de doopvont gehouden op 21 april 1995. Dit hebben we te danken aan Marcel De Wever (ere-voorzitter) die twee jaar daarvoor in het programma van ZEKER WETEN van Jan Van Rompay op de VRT (vroeger BRTN) zijn stotterverhaal deed.

Een stotter-basisweekend te Nederland had zijn leven compleet veranderd. Vroeger zou hij immers nooit openlijk op de televisie over zijn stotteren gesproken hebben…Dit veroorzaakte een onmiddellijk sneeuwbaleffect; meerdere stotterende mensen gingen richting Nederland hun heil zoeken in een ‘nieuwe’ therapie. Al vlug werd er, in navolging van Nederland, een zelfhulpgroep opgericht te Brussel. Deze groep groeide uit en een structuur drong zich op. De grondlegger van de vzw was Gert Reunes  die ook zijn heil had gezocht in Nederland. Zijn geestdrift en charisma brachten een 10-koppig bestuur samen die aan de weg begonnen te timmeren, zelfhulpgroepen, zelfhulpweekenden en informatiedagen werden georganiseerd.

Gert kwam verschillende keren in de media (HUMO, VRT en VTM journaal, zowat alle kranten in Vlaanderen) met zijn verhaal wat al vlug een sneeuwbaleffect teweeg bracht. Het werd  een echte lawine. De telefoon op het secretariaat stond niet stil! Tot op heden kreeg het secretariaat meer dan 10.000 telefoonoproepen en e-mails. Vzw BeSt bestaat nu 21 jaar en heeft al voor meer dan 3.000 stotterende mensen baanbrekend werk verricht. Mensen leerden niet alleen opnieuw vlot spreken maar ook hun sociale vaardigheden gingen er sterk op vooruit. De unieke aanpak van het stotteren zorgt ervoor dat mensen echt geholpen worden met hun zorgvraag.

DOEL:

Vzw BeSt zorgt ervoor dat de stotterende mens dankzij de synergie tussen de lotgenoten/ervaringsdeskundigen en de professionele therapeuten steeds meer inzicht verwerft in de ‘problematiek’ waardoor men deze beter kan aanpakken. Wie deel uitmaakt van deze groep maakt ook vlugger vooruitgang op het gebied van vlot spreken.

De drukbezochte spreekweekenden/ spreekavonden van vzw BeSt (40 à 60 man per weekend) en het aantal leden zijn een bewijs dat vzw BeSt een ideale co-factor kan spelen ter verbetering van het vlot leren spreken.

Momenteel zijn er vzw BeSt activiteiten in Lier, Gent, Hasselt en Brugge.

De stimulans die men krijgt om weer in therapie te gaan is vaak de reden om door te zetten en daarom ook te slagen in hun doel. Deze mensen, die in hun kinderjaren meestal weinig vooruitgang boekten en weinig steun hadden door het volgen van de klassieke logopedie, krijgen dankzij het groepseffect meer motivatie om te werken aan hun spreken.  De contacten met andere stotterende mensen houdt dan ook die motivatie op het gewenste peil en zorgt ervoor dat er een stijgende spraakverbetering bewerkstelligd wordt.

De zelfhulpweekenden worden geleid door professionele stottertherapeuten onder de deskundige leiding van stottertherapeut en ex-stotterende mens Gert Reunes  (zelf meer dan 30 jaar stotterende mens). Hij studeerde af in 2000, aan de Universiteit Gent, en is tot op heden de enige ex-stotterende mens die het tot master in de logopedie heeft geschopt. Niet alleen is hij het gezicht van stotterend België maar ook het gezicht dat je wel degelijk iets kan doen aan je stotteren. Gert en zijn logopedistenteam steunen vzw BeSt en engageren zich totaal belangeloos ten voordele van de stotterende mens.

GERT REUNES: “Nu ik niet meer stotter wil ik mijn lotgenoten kennis overbrengen zodanig dat ze ook kunnen genieten van dit heerlijke leven. Mensen die willen werken aan hun spreken vinden bij vzw BeSt niet alleen hulp maar maken er ook vrienden voor het leven. Samen worden ze stap voor stap meer en meer stottervrij maar ook meer en meer vrij van hun stotterprobleem. Elke stotterende mens van de vzw wordt zo een voorbeeld voor andere stotterende mensen.En daar is het om te doen. We moeten stotterende mensen motiveren om te werken aan hun spreken ook al raakten ze vaak de moed kwijt. Zo kunnen we hun geschokte vertrouwen in zichzelf, in therapieën en in mensen terug opkrikken tot op een niveau dat hun in staat stelt om te LEREN werken aan zichzelf. En dit niet alleen op spraaktechnisch maar vooral op psychisch vlak: positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfaanvaarding,…”

© 2015 realisatie KMOwebdiensten.be