Boekenplank:

Veel mensen die stotteren, willen er niets over lezen – zij vinden het te confronterend. Bijgevolg hebben ze weinig kennis over stotteren. Hoe meer je er echter over weet en je de complexiteit ervan begrijpt, hoe beter je het kunt plaatsen en ermee kunt omgaan.

Uit wetenschappelijke literatuur en uit onze eigen praktijkervaringen blijkt dat heel wat kinderen en volwassenen die stotteren een negatief zelfbeeld hebben. Wanneer zijzelf en hun omgeving, hun ouders en leerkrachten genuanceerde kennis en inzicht verkrijgen, zal stotteren opmerkelijk minder belemmerend optreden.

Kennis over stotteren leidt tot zelfinzicht, zelfcontrole en motivatie om vaardigheden aan te leren.


Zoveel echte zelfhulpboeken zijn er niet geschreven in Vlaanderen. Hieronder de belangrijkste boeken die je kan bestellen.

Gert en Caroline zijn (mede)-auteurs van onderstaande boeken :

- 'Als spreken moeilijk is' door Vuylsteke, P. en Reunes, G. (2001). Tielt: Lannoo. Digitaal via ons verkrijgbaar (scroll naar beneden) en nog vindbaar in de meeste bibliotheken.
- 'Spreken is Goud : hoe ik mijn stotteren overwin en logopedist werd' door Reunes, G. (2008). Academia Press Gent  : autobiografie
- 'Komen Spreken over stotteren: verhalen en adviezen' door Moerenhout, C. en Reunes, G.(2015). Academia Press Gent. 
- 'De Survivalgids voor stotteren en broddelen'  (voor kinderen) door Beyers, A. en Moerenhout, C. en Reunes, G. (2015). Uitgegeven bij Amibo.

Scroll naar beneden en download GRATIS het autobiografisch boek 'Spreken is Goud' van Gert Reunes alsook het  boek 'Als spreken moeilijk is'.

​​​​​​​
Het boek 'Komen Spreken: verhalen en adviezen over stotteren'  bevat tal van ervaringsverhalen van mensen die stotteren. Ook het verhaal van het ontstaan van vzw BeSt kan je hierin terugvinden.
​​​​​​​
Komen spreken is een boek van Caroline Moerenhout en Gert Reunes uitgegeven bij Terra - Lannoo Uitgeverij (2015). ISBN 9789038225463

Stotteren heeft een grote impact op een mensenleven. De getuigenissen, interviews en statements in dit boek illustreren hoe stotteren dagdagelijks spreeksituaties beïnvloedt en een metgezel is doorheen het leven: op school, op de werkvloer, op een date, ... Ook bekende mensen zoals Arno Hintjens, Tom Helsen, Luckas Vander Taelen, Pascal Braeckman, Sanne Hans, Erben Wennemars komen aan het woord.De verhalen worden toegelicht met toegankelijke informatie en praktische adviezen. Zo is dit boek een bron van herkenning voor mensen die stotteren en een bron van inspiratie voor logopedisten (in spe), ouders, leerkrachten en iedereen die zich over stotteren wil informeren. Het 20-jarig bestaan van vzw BeSt in 2015 was de gelegenheid om met dit boek hulde te brengen aan alle mensen die een rol gespeeld hebben in de vzw en stotteren een plaats gegeven hebben in de samenleving. Voel je welkom bij vzw BeSt, je kan er komen eten, maar vooral 'komen spreken'!
​​​​​​​
Auteurs : Gert Reunes, voorzitter van vzw BeSt, is ervaringsdeskundige en sinds 2000 logopedist-stottertherapeut.Caroline Moerenhout is logopedistestottertherapeute en coördinatrice bij het GerLau stottercentrum te Gent en engageert zich sinds 2005 voor vzw BeSt.

Een boek geschreven door en over mensen die stotteren en broddelen. Aan de hand van heel veel getuigenissen van ervaringsdeskundigen wordt een duidelijk beeld geschetst van uitdagingen die mensen die stotteren tegemoet treden. Er is ook veel ruimte voor de ervaringen van BV'ers (Bekende Vlamingen). Buiten de ervaringen ook aandacht voor therapie en zelfhulp. Vooral op de Vlaamse situatie georiënteerd, maar de ervaringen zijn universeel! 

M.A.M. Bomhof, neuroloog-psychiater

Caroline Moerenhout en Gert Reunes zijn mede-auteur van de 'Survivalgids voor stotteren en broddelen"

In dit deel van de uitgebreide reeks ‘Survivalgidsen’ wordt op een voor ouders, leraren, kinderen begrijpelijke wijze aandacht besteed aan stotteren en broddelen. Het lukt sommige kinderen en volwassenen niet om op bepaalde momenten bepaalde woorden of letters uit te spreken. Zij gaan spreeksituaties uit de weg of vermijden spreekkeuzes en gaan zich vaak steeds meer gespannen, droevig, boos voelen, zeker bij veel goedbedoelde adviezen uit de omgeving. Wanneer de druk om te praten minder groot is, bijvoorbeeld als iemand die stottert alleen is, lukt het spreken opeens veel beter. De auteur analyseert in dit rijke boek, legt uit, illustreert en biedt handreikingen – de toon is optimistisch en geeft inzicht in behandelmogelijkheden. De persoon die stottert (broddelt) krijgt zelf een hoge mate van regie en medeverantwoordelijkheid in de behandelaanpak. Informatie (ook voor ouders en leerkrachten) met checklijstjes, reflectieopdrachten, oefenspelletjes, wist-je-dats en ervaringen van kinderen. Overzichtelijke lay-out in zwart-wit met een oranje steunkleur voor de tussenkopjes (welkom tussen de vrij uitgebreide tekst) en enkele illustraties. Vlot geschreven, samengesteld in samenwerking met erkende specialisten. Aanrader voor school en thuis. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.

Recensie door Mart Seerden © NBD Biblion


​​​​​​​

Bestand

Het boek SPREKEN IS GOUD (autobiografie van Gert Reunes) kan je gratis DOWNLOADEN.

Bestand Downloaden
'Spreken is Goud' :  Het autobiografisch boek van Gert Reunes.
Het verhaal hoe hij als stotterende kleuter uitgroeit tot de bekende stottertherapeut.

In dit boek komen niet alleen alle aspecten van stotteren aan bod. Ook het leven in Gent in de jaren 60-90 is hierin verwerkt.

Dit boek is enkel nog in PDF vorm en is dus GRATIS te downloaden.

Bestand

Het boek ALS SPREKEN MOEILIJK IS. Gratis te downloaden.

Bestand Downloaden
'Als spreken moeilijk is' door Vuylsteke, P. en Reunes, G. (2001). Tielt: Lannoo.