Vzw BeSt is een zelfhulpvereniging voor mensen die stotteren


Globaal gezien staat zelfhulp voor de belangeloze inzet van mensen, solidariteit en verbondenheid, meer aandacht voor preventie in de zorg, minder eenzaamheid, minder onnodig gebruik van zorg, betere communicatie en minder taboes en meer tolerantie!

Sinds 1995 zorgt de zelfhulpvereniging vzw BeSt voor zelfhulp voor mensen die stotteren in Vlaanderen. Lid worden van een zelfhulpvereniging kan de juiste stap zijn, de missing link om eindelijk jouw problemen aan te pakken. ‘Hulp’ en ‘vereniging’ klinken misschien ernstig en stijfjes, maar bij vzw BeSt gaat het er best vlot en spontaan aan toe.

Uit ons boek ‘Komen Spreken : verhalen en adviezen’ uitgegeven bij Academia Press in 2015 :

Vzw Best heeft als zelfhulpvereniging en belangenvereniging onderstaande doelen gedurende de afgelopen 25 jaar vooropgesteld : 

  • organiseren van gelegenheden tot sociaal contact met lotgenoten: spreekgroepen, spreekweekends, citytrips …
  • stotteren bespreekbaar maken in de maatschappij en informatie verspreiden: via jaarlijkse organisatie van de Wereldstotterdag, symposia en info-avonden, info en verhalen van mensen die stotteren een plaats geven tijdens lezingen en in de media, deelname aan campagnes zoals de Standaard Solidariteitsprijs …
  • de belangen behartigen van de mensen die stotteren: zoals het tegengaan van discriminatie en het toezien op de mogelijkheid en de kwaliteit van therapie


Lotgenoten ontmoeten elkaar:

In de voorbije 25 jaar is vzw BeSt vooral sterk geworden in het organiseren van spreekavonden, spreekweekends, citytrips en sociale events. Het zijn de leden zélf die de workshops op een spreekweekend organiseren of instaan voor de organisatie van een babbeldropping, een begeleide wandeling, een fietstocht, een pianoconcert of een bowlingavond. Het mobiliseren van de eigen krachten staat centraal. Mensen met eenzelfde probleem vinden elkaar en er ontstaan krachtige en steunende groepsprocessen.

SPREEKGROEPEN:

In Vlaanderen zijn er in verschillende regio’s BeSt-spreekgroepen actief. De meeste groepen komen op tweewekelijkse of maandelijkse basis samen. Er is bewust gekozen om de term “zelfhulpgroep” de afgelopen jaren te wijzigen naar “spreekgroep”. Bij zelfhulpgroep denkt men mogelijks al te vaak aan een praatgroep in het genre van de Anonieme Alcoholisten. Het clichébeeld waarbij mensen praatbijeenkomsten organiseren om te vertellen over onrecht dat hen werd aangedaan of frustraties en problemen te uiten. Op de spreekavonden van BeSt worden dergelijke praatbijeenkomsten tot een minimum herleid. Werken aan zichzelf en aan zijn spreken staat centraal. De spreekgroep wordt georganiseerd als een oefengroep waar oefeningen zoals zichzelf voorstellen, elkaar interviewen, spreken in en voor een groep, zichzelf creatief en expressief durven uiten, aan bod kunnen komen.

Ervaringsverhaal van Kris :

Ik moet toegeven dat ik niet meteen laaiend enthousiast was toen men mij voorstelde eens naar een spreekavond van vzw BeSt te komen. Niettegenstaande ik zelf stotter, had ik meteen een beeld voor ogen van een groep introverte mensen die samenkomen om over het stotterleed te spreken. Het tegendeel was waar! Ik ontmoette er mensen die zichzelf uitdaagden om voor de groep over hun favoriete reisbestemming te vertellen. Met veel durf en expressie waagde men zich aan improvisatie-oefeningen. Er werd veel gelachen. Dit was geen groep mensen die zich verschuilen voor de buitenwereld uit vrees te stotteren en zich bij elkaar beklagen, maar een groep enthousiaste mensen die elkaar stimuleerden om zichzelf te laten zien en hun sterke kanten te ontdekken.

SPREEKWEEKENDS:

Jaarlijks organiseert vzw BeSt drie spreekweekends. Iedereen is er WELKOM! Zowel BeSt-leden als niet-leden, mensen uit Vlaanderen en uit Nederland, mensen die therapie volgen - waar en wat voor therapie speelt geen rol - en mensen die niet in therapie zijn.

Tijdens een BeSt-weekend oefenen we op spreken wanneer we met elkaar kennis maken, bij het antwoorden op quizvragen, tijdens straatinterviews of een stadsspel, een openmicrofoonsessie, toespraken, improvisatie - en voorleesoefeningen en tal van andere workshops die door de leden zelf in elkaar worden gestoken. Er worden ook jongerenweekends georganiseerd, geknipt voor tieners tussen 12 en 18 jaar.

Ervaringsverhaal van Rani

In maart 2015 nam ik voor een tweede keer deel aan een jongerenweekend van vzw BeSt. Na enkele kennismakingsspelletjes stonden tal van spreekspelletjes en toneelstukjes op het programma. De ruiltocht vond ik het leukste van allemaal. Beginnen met een ei en eindigen met een fles champagne en een taart voor 6 personen, je moet het maar doen! In kleine groepjes gingen we van deur tot deur en vertelden we over onze ruilopdracht en dat we deel uitmaakten van een soort kamp voor jongeren die stotteren. De mensen reageerden bewonderend en luisterden naar onze uitleg. De ene durfde de intro aan de deur te doen, de andere las voor welke ingrediënten we graag via onze ruiltocht zouden bekomen. Echt teamwork! Op zaterdagavond zongen we samen ‘Mia’ van Luc De Vos en het bracht ons dichter bij elkaar. Tijdens een groepsgesprek konden we onze ervaringen met stotteren uitwisselen. Mijn leeftijdsgenoten op school zullen - in tegenstelling tot de jongens en meisjes op dit weekend - nooit volledig kunnen begrijpen wat het is om te stotteren en er dagelijks mee om te gaan. Op het einde van het weekend bespraken we elkaars kwaliteiten en brachten we een soort interview naar voor tijdens de openmicrofoonsessie. Afscheid nemen was voor mij niet makkelijk maar gelukkig kunnen we elkaar blijven spreken en steunen via een Facebookgroep. Met een aantal meisjes sms ik nog regelmatig wanneer het mondelinge examens zijn of wanneer ik iets meemaak met mijn stotteren.

Sociale effecten van het contact met lotgenoten:

De afgelopen 25 jaar stonden we mee aan het stuur van een prachtige vereniging waarin we getuige waren van krachtige effecten die ontstaan door het contact met andere lotgenoten die stotteren. We polsten ook naar verhalen van onze leden.

You are not alone!

Weet dat je niet alleen bent maar dat 1 % van de bevolking stottert, net zoals jij. Dat zijn ca. 100.000 mensen in België, 150.000 in Nederland en 70 miljoen over de hele wereld. Een zelfhulpgroep is ook een sociaal opvangnet en door het besef dat je niet alleen bent, ben je beter gewapend tegen stress.

Don't let stuttering stop you!

Niet opgeven! Wie deelneemt aan zelfhulpactiviteiten is sterker gemotiveerd om het stotteren te analyseren, te geloven in verandering en, indien je therapie volgt, zich daarvoor meer in te zetten.

Spiegeltje spiegeltje: leer jezelf en je stotteren beter kennen

Wanneer je een stotterprobleem hebt en je ontmoet mensen met hetzelfde probleem, ontdek je overeenkomsten en verschillen, zowel in het eerder technische aspect van het praten zelf als in het psychologisch omgaan met alles wat erbij komt kijken. Door je eigen ervaringen in te brengen en te luisteren naar die van anderen herken je gevoelens en reacties maar erken je ook voor jezelf dat jij je op een bepaalde manier gedraagt, op een bepaalde manier reageert. Dat erkennen van je persoonlijke stijl kan helpen bij het verwerken en accepteren van het stotterprobleem.

Leren van elkaar!

In een groep van lotgenoten is het interessant te vergelijken. Je ziet beter in waar je vandaan komt en waar je heen wilt. Sommigensen zullen een voorbeeld worden en geven jou moed en inspiratie om te werken aan je eigen spreken. 


Leren met elkaar: People who stutter supporting each other!

In vzw BeSt stimuleren we het systeem van oefenbuddy’s. Dat zijn mensen die regelatig met elkaar telefoneren om elkaar te stimuleren om stappen te zetten of elkaars aanspreekpunt zijn als het wat minder gaat met het spreken.

Help een ander en je helpt jezelf! Vaak worden mensen met een beperking betutteld. Ze worden in een afhankelijke positie geduwd wat kan leiden tot een negatieve identiteit. Als je zelf optreedt als coachende persoon verbetert dat je zelfbeeld, het creëert een veerkrachtige, positieve identiteit.


Stotteren bespreekbaar maken en informatie verspreiden​​​​​​​

Stuttering Awareness is every day!

De vzw BeSt is lid van de International Stuttering Association (ISA) die verenigingen voor mensen die stotteren wereldwijd overkoepelt. De ISA (www.isastutter.org) heeft 22 oktober uitgeroepen tot jaarlijkse ‘International Stuttering Awareness Day’ of ‘Wereldstotterdag’. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht geschonken aan de mens die stottert, zijn leefwereld, zijn verhaal.

Jaarlijks organiseert vzw BeSt naar aanleiding van de Wereldstotterdag een event, een infoavond of een sensibiliseringscampagne in de media. Wij ondersteunen ook de wereldstotterdag-campagnes van de ISA met verschillende thema’s rond werk, discriminatie en bewustzijn voor de problematiek van mensen die stotteren.

Info via diverse kanalen

De afgelopen jaren gaf vzw BeSt ook via de websites www.stotteren.be en www.broddelen.be up-to-date informatie over stotteren en broddelen. Ook is er een speciale gesloten Facebookgroep voor de leden onderling. De driemaandelijkse nieuwsbrief ‘Spreek’ wordt via e-mail verspreid naar de leden.

 Infomomenten

Ook organiseerde BeSt tal van informatieavonden. Hier een greep uit ons palmares.

Tussen 1996 en 2000 werden vooral infoavonden georganiseerd in functie van:

- sensibilisering rond stotteren

- bekendmaking van de vereniging en haar zelfhulpactiviteiten.

Regelmatig werd ook een forum geboden aan wetenschappelijk onderlegde sprekers om te informeren over recente ontwikkelingen rond stotteren. De eerste drie initiatieven gebeurden steeds in samenwerking met de universiteit Gent. Enkel de belangrijkste infoavonden en symposia worden hier opgesomd:

  • Juli 2001 : zesde wereldcongres voor mensen die stotteren
  • Wereldstotterdag 2003 : symposium over DAF-toestel en het belang van zelfhulp
  • Wereldstotterdag 2005 : symposium ‘Stotteren en Onderwijs’
  • Wereldstotterdag 2010 : Documentairefilm ‘Stotters’ van Joke Nyssen
  • Wereldstotterdag 2012 : infoavond thema broddelen, lancering www.broddelen.be
  • Wereldstotterdag 2013 : infoavond ‘stotteren en studeren’, lancering studentengroepen 
  • Wereldstotterdag   2014 tot en met 2019 organiseerden we tal van events. O.a. twee comedy avonden met BV's en mensen die stotteren.

Getuigenissen

Vzw BeSt wil mensen inzicht geven in wat stotteren doet met een persoon, hoe het een impact heeft op het leven. Doorleefde ervaringsverhalen zijn een ideale manier om te sensibiliseren.Vzw BeSt stimuleert haar leden om hun ervaringsverhaal neer te schrijven maar ook om het verhaal te durven brengen op scholen en opleidingen, evenementen, lezingen en in de media.

 Naast het doel om te informeren is de getuigenis voor een publiek steeds een oefening om te durven spreken voor een groep en met meer zelfvertrouwen voor een groep te staan. BeSt geeft haar leden graag regelmatig die gelegenheid. Spreken voor een grote groep is niet evident. Een succesvol verloop geeft een boost aan je zelfvertrouwen en je kan het als triomf in je spreeklogboek noteren.

 Reeds 10 opeenvolgende jaren getuigen leden van vzw BeSt over hun stotteren op de opleiding logopedie van Hogeschool Gent. Veel studenten vinden dit een interessant initiatief aangezien ze meestal op stage niet de kans hebben gekregen om mensen die stotteren te ontmoeten.

Getuigenissen in de media

Je verhaal doen voor een journalist van een krant of TV is een grote uitdaging. Verschillende BeSt-leden hebben het doorheen de jaren aangedurfd om te spreken over hun stotteren in zowat alle Vlaamse kranten. Met hun interviews in weekbladen als Humo, Flair en Libelle gaven zij hun lotgenoten moed en zelfvertrouwen. Zij verschenen ook in tv-programma’s zoals Napels Zien, Aan Tafel, Ter Zake en Karrewiet op Ketnet. Leden van BeSt hebben steeds verhalen willen brengen van moed in plaats van verhalen van ellende, maar ook zonder een te grote roze bril. Ook de weg is belangrijk, een weg van vallen en opstaan. Het doel van inspirerende verhalen en succesverhalen is mensen aanmoedigen tot doorzetting en levenskracht.

De Standaard Solidariteitsprijs

Sinds 2002 schrijft de krant De Standaard een Solidariteitswedstrijd uit. Het concept is dat non-profitorganisaties zichzelf paginagroot voorstellen in een goedgemaakte en aantrekkelijke advertentie. Na een eerste jurering worden de strafste, meest interessante en meest aangrijpende advertenties geselecteerd en gepubliceerd. Vervolgens kiezen zowel het publiek als een professionele jury elk de winnaar van deze De Standaard Solidariteitsprijs. Beide winnaars mogen nog driemaal gratis en met een full page-advertentie adverteren op de backcover van de krant.

In 2005 werd vzw BeSt uitgeroepen als winnaar van de wedstrijd dankzij de treffende affiche van het reclamebureau ZEAL. De affiche is de afbeelding van een sprekende persoon over wiens mond een typisch internetbalkje loopt met daaronder de woorden: ‘Loading, please wait’. De boodschap: geef mensen die stotteren de tijd om te spreken.


Belangen behartigen

Discriminatie aankaarten

Iedereen die zich wegens zijn stotteren onrechtmatig behandeld voelt, kan bij vzw BeSt terecht. Vzw BeSt ontvangt sporadisch verhalen van mensen die door hun stotteren geweigerd zijn voor een bepaalde functie zoals bijvoorbeeld treinbestuurder. 

Vzw BeSt besloot om discriminatie in het werkveld te voorkomen door succesverhalen van een stotterende werknemer in de spotlight te plaatsen en startte in 2012 daarom met de jaarlijkse uitreiking van het ‘Gouden BeStje’, een prijs voor werkgevers die openstaan voor het aanwerven van iemand die stottert en deze kandidaat zonder vooroordelen zien als iemand met ambitie en capaciteiten, iemand die op zijn eigen manier een spreekberoep kan uitoefenen.

Toezien op mogelijkheid tot therapie

Dat vzw Best op de barricades durft te staan, kon je al lezen in het hoofdstuk van de geschiedenis van BeSt. Nog steeds is het onze plicht als drukkingsgroep op te treden wanneer men van hogerhand beslissingen neemt in het nadeel van de stotterende mens. De protestacties van vzw BeSt tegen de besparingsmaatregel van minister Demotte in 2005 kregen ruimschoots aandacht in de media en zo raakte ook de problematiek van het stotteren beter bekend.

Alle acties ten spijt was het resultaat pover. Enkel de leeftijdsgrens voor het volgen therapie werd afgeschaft zodat kinderen onder vijf jaar al kunnen starten met het volgen van stottertherapie.

Don’ talk ABOUT us, talk WITH us!

Stottertherapeuten en wetenschappelijke onderzoekers hebben soms de neiging om te praten over stotteren OVER het hoofd heen van de mens die stottert. Ze hebben soms de neiging om hun behandelingsvisie en logopedische technieken op te dringen en TEGEN hun cliënten te praten over de oefeningen die ze moeten doen of de doelen die ze best zouden nastreven, in plaats van MET hun cliënten te praten over hun behoeftes of over de oplossingen de cliënt zélf doorheen de jaren bedacht heeft en die hij misschien verder wil uitwerken. Het is belangrijk dat men de eigen wijsheid en kracht van cliënten erkent en benut. In zelfhulp worden wijsheid en kracht erkend en worden mensen die stotteren gestimuleerd om deze verder te ontwikkelen.​​​​​​​