Ontstaan en voorstelling

vzw BeStVzw BeSt werd officieel boven de doopvont gehouden op 21 april 1995. Voor 1995 werd er zelden of nooit over stotteren gesproken in Vlaanderen. Dankzij Marcel De Wever (ere-voorzitter) die in 1993 in het programma van ZEKER WETEN van Jan Van Rompay op de VRT zijn stotterverhaal deed werd het taboe rond stotteren beetje bij beetje doorbroken. Een stotter-basisweekend te Nederland had zijn leven compleet veranderd. Vroeger zou hij immers nooit openlijk op de televisie over zijn stotteren gesproken hebben…Dit veroorzaakte een onmiddellijk sneeuwbaleffect; meerdere stotterende mensen gingen richting Nederland hun heil zoeken in een ‘nieuwe’ therapie. Al vlug werd er, in navolging van Nederland, een zelfhulpgroep opgericht te Brussel. Deze groep groeide uit en een structuur drong zich op. De grondlegger van de vzw was Gert Reunes. Zijn geestdrift en charisma bracht een 10-koppig bestuur samen die aan de weg begonnen te timmeren. Zo ontstonden er zelfhulpgroepen, zelfhulpweekenden en informatiedagen.

​​​​​​​​​​​​​​