Groepsfoto van een vzw BeSt spreekweekend in Laarne


Wie is vzw BeSt?

De vereniging vzw Belangengroep Stotterende mensen (vzw BeSt) ontstond in 1995. De website is verhuisd naar het webadres : www.vzwbest.be


Op deze website kan je meer algemene informatie over de stotter community vinden en alle zelfhulpactiviteiten raadplegen.

Gert Reunes stond in 1995 mee aan de wieg van het onstaan van vzw BeSt.

We werken als logopediepraktijk nauw samen met de zelfhulpverening vzw BeSt want :

Zelfhulp en het ontmoeten van andere lotgenoten die ook stotteren zorgt voor sociale groepseffecten die de veranderingsprocessen in stottertherapie optimaal kunnen ondersteunen en stimuleren zoals :

- meer motivatie en geloof in het veranderingsproces en therapieproces

- vergemakkelijken van het proces van verwerking, erkenning en acceptatie van het stotterprobleem

- betere ‘identificatie’: dit is inzicht verkrijgen in het eigen spreken en stotteren

- betere ‘desensitisatie’: dit is het verminderen van de lastige emoties die men heeft bij het stotteren

- meer mogelijkheid tot het doorgedreven en meer intensief oefenen van de in therapie geleerde vaardigheden en technieken

- meer mogelijkheid tot het concreet toepassen en verankeren van de geleerde vaardigheden en technieken in het dagelijks leven, zodat het nieuwe gedrag - zoals anders gaan denken en het gebruik van spreektechnieken - een nieuwe gewoonte kan worden.

- de gelegenheid om algemene sociale vaardigheden en communicatievaardigheden te oefenen en te ontwikkelen, gebeurt optimaal in groepsverband

- de gelegenheid om op regelmatige basis de in de therapie geleerde vaardigheden en technieken toe te passen in verschillende spreeksituaties buiten het therapielokaal zoals spreken in en voor een groep, discussie-oefeningen, in groep interviews op straat afnemen, bestellen op restaurant en café.

Voor iemand die stottert is het belangrijk vaardigheden en technieken in het dagelijks leven te blijven toepassen en te verankeren. Het blijkt immers vaak een struikelblok te zijn bij stottertherapie.

Zelfhulpacitiviteiten kunnen op lange termijn een opvangnet en nazorg / opvolging vormen na het volgen van stottertherapie. Want aan therapie komt immers op een bepaald moment een einde. Maar de vereniging vzw BeSt kan een blijvende vriendengroep en ondersteuningsgroep vormen.

Uit onze ervaringen en uit studies blijkt dat stotterende mensen bij gebrek aan langdurige ondersteuning het risico lopen opnieuw te hervallen in hun oude denk- en stottergewoontes. Zelfhulp kan fungeren als blijvende nazorg. Geleerde attitudes en technieken worden regelmatig herinnerd en geoefend. Via zelfhulpgroepen en zelfhulpactiviteiten kan je verder blijven werken aan je spreken en de geleerde vaardigheden blijven oefenen en verfijnen.  

Onze visie : zelfhulp en therapie hand in hand!

Zelfhulp is volgens onze visie een noodzakelijk onderdeel en aanvulling op individuele therapie.

We willen dat therapie er anders uitziet dan louter aanbieden van individuele sessies in een kabinet. Door samen te werken met de Belangroep Stotterende mensen (vzw BeSt) kunnen we ook mensen helpen om anderen te ontmoeten die stotteren en om te leren spreken in en voor een groep enz.

PROZE© staat voor PROfessioneleZElfhulp, een concept ontwikkeld en doorleefd in de groepspraktijk van Gert Reunes en Caroline Moerenhout, in samenwerking met vzw BeSt.

Ons team van professionele stottertherapeuten gaat hand in hand samenwerken met de stotter community en de spreekactiviteiten van vzw BeSt helpen ondersteunen om op die manier zoveel mogelijk inspiratie en oefenmogelijkheden te kunnen aanbieden.

De combinatie is een meerwaarde, ze leidt tot een effectievere behandeling. Met PROZE© werken stotterende ervaringsdeskundigen en professionele therapeuten hand in hand aan meer spreekvrijheid!

De National Stuttering Organisation rapporteerde reeds in verschillende publicaties dat een toenemend aantal therapeuten in de VS hun cliënten stimuleren om lid te worden van een zelfhulpgroep. De Amerikaanse therapeuten zien dit zelfs als onderdeel van de logopedische behandeling. We hopen dat deze samenwerking van therapie en zelfhulp ook in Vlaanderen verder op brede schaal ingang zal vinden.