wereldstotterdag 2020 verlenging tentoonstelling!!!

TENTOONSTELLING ‘ZELFPORTRET’ : stotteren   - door Eddy Janssens, Jolien Demey en vzw BeSt

                                NU TERUG OPEN:

vrijdag zaterdag 11 & 12 dec en 18 & 19 dec

                                telkens van 14u-18u


Deze tentoonstelling heeft een doel : namelijk : mensen sensibiliseren rond stotteren is : hoe het je gezichtsuitdrukking beïnvloedt, hoe het voelt, wat het met een mens doet ..

Op 22 oktober is het Wereldstotterdag. Naar aanleiding van deze Wereldstotterdag en naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van vzw BeSt (=Belangengroep voor mensen die stotteren) exposeren vzw leden Eddy Janssens en Jolien Demey hun ‘Zelfportret’ over hun stotteren.

 

Eddy Janssens is 67 jaar stottert sinds kinderleeftijd. Zijn interesse voor fotografie startte reeds op 10 jarige leeftijd. Hij ontdekte dat foto’s hem konden helpen bij het spreken.  In 2014-2015 startte hij zijn opleiding fotografie aan Cvosg Brugge en deze foto-expo is gebaseerd op zijn eindwerk. Eddy waagde zich hiermee aan een niet zo evident thema. Want hoe kan je iets zoals spreken, stotteren - iets dat voornamelijk hoorbaar is - vastleggen in beeld. Eddy ging de uitdaging aan. Hij ondervond dat hij enkel kon slagen in zijn opzet om ‘sprekende’ foto’s te maken als hij zijn eigen emotie en beleving van stotteren zou onderzoeken en durven vastleggen. Dit is geen evident proces voor hem geweest. Talrijke jaren had Eddy zijn emoties en belevingen rond het stotteren weggedrukt. Plots werd die doos van Pandora opnieuw geopend. Een emotionele confrontatie. De start van een psychologisch verwerkingsproces om het stotteren een plaats te geven.

 

Jolien Demey is 26 jaar, woont in Ieper en stottert ook sinds jonge leeftijd. In 2016 studeerde ze af aan het KASK met haar eindwerk ( ) = ) ( , een persoonlijk project waarbij ze de dialoog aanhing met het stotteren op een artistieke manier. Het eindwerk gaf Jolien de ruimte om het stotteren te analyseren en de onderliggende, gevangen gevoelens bespreekbaar te maken. Voor haar was het belangrijk dat de kern van het stotteren toonbaar werd gemaakt om zo het verborgen stottergedrag te kunnen begrijpen. Door middel van een grafische identiteit stelde ze het verborgen stotteren voor aan het publiek. Het masterjaar gaf haar de kans om zich open te stellen en het stotteren te accepteren. Een zwakte werd een sterkte. De creativiteit heeft Jolien geholpen om uit haar schulp te doen kruipen. Een quote die sinds het masterjaar is bijgebleven en voor haar het stotteren in één zin omvat is: “stotteren is datgene wat de stotteraar doet om niet te stotteren”, afkomstig van Joseph G. Sheehan uit 1975.

Vzw BeSt is erg dankbaar dat de Zebrastraat een plaats biedt voor deze tentoonstelling. Er is gekozen voor de kelderruimte : symbool voor het feit dat veel belevingen en gevoelens bij mensen die stotteren verdoken, verborgen aanwezig zijn.  In vakliteratuur spreekt men over de gevoelens onder ‘de ijsberg’. De buitenwereld ervaart enkel ‘het topje van de ijsberg’ en stotteren lijkt beperkt te zijn tot af en toe eens haperen bij het spreken maar de binnenwereld van iemand die stottert wordt vaak gekenmerkt door gevoelens van innerlijke strijd, frustratie omdat plots de controle bij het spreken wegvalt, angst, vermijding van spreeksituaties, schaamte …

 

Vzw BeSt helpt mensen die stotteren om deze gevoelens te kunnen delen, te kunnen plaatsen en verminderen, door als vereniging mensen die stotteren samen te brengen om ervaringen te delen via spreekweekenden en social events. Voor meer info zie www.vzwbest.be

PRAKTISCHE INFO EN LINKS

 Locatie : CC Zebrastraat : “Kelders” 

Wil u graag een uitnodiging ontvangen voor de vernissage ? https://vzwbest.be/contact-us

Vzw leden ontvangen via e-mail automatisch een uitnodigingskaart.

Gratis bezoek expo/fototentoonstelling :

  • vrijdag zaterdag 11 & 12 dec en 18 & 19 dec telkens van 14u-18u

Info tentoonstelling op website Zebrastraat http://zebrastraat.be/item.php?id=92972 en op de website vzw BeSt 

Parking en bereikbaarheid Zebrastraat http://zebrastraat.be/parking.php